Ingrid Vermeulen (Freelance HR manager)

Ben je klant van WerkbaarBeter? Dan krijg je meer dan software. Je krijgt een softwareleverancier die met jou meedenkt over het vergroten van de inzetbaarheid en het werkplezier van je medewerkers. Een samenwerkingspartner in plaats van een leverancier, die jou helpt om de inzetbaarheid van je medewerkers te vergroten.

Lees meer

Pieter Bonnema (Gemeente Heerlen)

Jullie bereikbaarheid is top en er wordt zeer klantgericht meegedacht. Zelfs dus als het niet aan jullie product ligt, toch kijken of er een oplossing geboden kan worden. Dank voor de samenwerking voor nu, tot de volgende 🙂

Radjen Ladi (Bedrijfsarts)

Ik werk al 15 jaar met het programma en ik vind het goed werken. Als bedrijfsarts kan ik gemakkelijk mijn terugkoppelingen sturen aan de leidinggevenden van de klanten waarvoor ik werk en mijn medische aantekeningen worden veilig separaat opgeslagen.

Ingrid Vermeulen (Freelance HR manager) over Werkbaarbeter

Bij de ontwikkeling van gezondheidsbeleid in plaats van verzuimbeleid liep ik er als HR-manager tegenaan, dat er geen software bestond die de uitvoering van dat beleid conform onze visie faciliteerde.

Bij mijn oriëntatie op ‘verzuimsystemen’ kwam ik in contact met Dennis en Danny, eigenaren van Beeholder/WerkbaarBeter. We bleken visie en ambities te delen. Wat ik zocht, wilden zij maken. Zij geloven in het (door)ontwikkelen van producten in co-creatie met klanten. Mijn toenmalige werkgever, GGZ-NHN, werd de klant waarmee WerkbaarBeter doorontwikkeld is van software voor verzuimbegeleiding naar software voor het begeleiden van medewerkers bij hun inzetbaarheid.

WerkbaarBeter heb ik leren kennen en ervaar ik als een visie gedreven en klantgericht bedrijf. Tijdens de ontwikkeling naar software voor inzetbaarheid inspireerden we elkaar en hielden we elkaar scherp. Onze gemeenschappelijke uitgangspunten waren positieve gezondheid, regie bij de medewerker, gebruiksgemak en sturing. We brachten elkaar op ideeën. Er was ruimte om zaken uit te proberen en vervolgens te beoordelen of het voldeed. En het waar nodig verder te verbeteren. En niet alleen tijdens de implementatie.

Ben je klant van WerkbaarBeter? Dan krijg je meer dan software. Je krijgt een softwareleverancier die met jou meedenkt over het vergroten van de inzetbaarheid en het werkplezier van je medewerkers. Door hen inzicht te geven in alles wat er bij hun inzetbaarheid komt kijken, hen te faciliteren bij het nemen van regie en hun mogelijkheden tijdens re-integratie volop te benutten. Een softwareleverancier die leidinggevenden inzicht geeft in de inzetbaarheid van hun medewerkers en hun administratieve last beperkt. Zodat zij meer tijd hebben voor hun medewerkers. Een softwareleverancier die innovaties omarmt. Zoals taakdelegatie van de bedrijfsarts en het zelf maken van afspraken bij de bedrijfsarts. Een techniek die ook binnen een week in te zetten bleek voor het plannen en registreren van Corona-vaccinaties. Een softwareleverancier die elke zes weken bij je langs komt. Om jouw ervaringen en wensen te bespreken. En om met jou te bespreken hoe jij nog beter gebruik kunt maken van de mogelijkheden van de software en te laten zien welke vernieuwingen al gerealiseerd zijn.

Beeholder/WerkbaarBeter, een samenwerkingspartner in plaats van een leverancier, die jou helpt om de inzetbaarheid van je medewerkers te vergroten.

Meer weten over Ingrid Vermeulen & Lucky at work?